Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – etap I”

Dodana: 28 grudzień 2020 14:01

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2020 14:01