Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Siatkarskie ferie w Mońkach

Wasilków, dn. 09.01.2023

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Siatkarskie ferie w Mońkach" złożonej w trybie pozakonkursowym przez UKS „SET” Wasilków ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 stycznia 2024 r. (wtorek) do godz. 17.00 w formie pisemnej:
 

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 9 styczeń 2024 15:38

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2024 15:41