BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Wasilków

          

W odnośniku znajdują się  zdjęcia urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej

 Dane podstawowe i teleadresowe:

Nazwa gminy:

Gmina Wasilków

Rodzaj gminy:

gmina miejsko - wiejska

Lokalizacja:

woj. podlaskie, pow. białostocki

Adres:

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Telefon:

85 71 - 85 - 400

Fax:

85 71 - 85 - 700

 Urzędowa skrzynka e-mail:

(przyjmowanie korespondencji w sprawach kierowanych do Urzędu oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

Napisz e-mail na adres: kancelaria małpa wasilkow kropka pl

Urzędowa skrytka ESP (ePUAP):

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

1r6q5g3po2/SkrytkaESP

Strony WWW:

www.wasilkow.pl

www.kartawasilkowianina.pl

esesja.wasilkow.pl

www.pitwwasilkowie.pl

lisiagora.wasilkow.pl

 URZĄD MIEJSKI w WASILKOWIE

 NIP

542 - 00 - 05 - 550

REGON

000530726

 GMINA WASILKÓW

NIP

966 - 210 - 43 - 41

REGON

050659183

 Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat:

 

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

 Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych:

 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

Konto wpłat należnych z tytułu:

Gospodarka odpadami:

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

Ogłoszenie Burmistrza

 

z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Wasilkowie

 

 

§ 1. Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

1) zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki;

2) zachować odległość pomiędzy osobami nie mniejszą niż 1,5 m;

3) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.

§ 2. 1. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki, stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków określonych w § 1 i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.

2. Pracownik ma prawo odmowy bezpośredniej obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do obowiązków określonych w § 1.

§ 3. 1. Podania można przekazywać za pośrednictwem:

 • platformy OBYWATEL.GOV.PL,

 • platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej),

 • poczty elektronicznej, na adres kancelaria(at)wasilkow.pl,

 • wysłane przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie:
  16-010 Wasilków, ul Białostocka 7 lub

 • pozostawione w biurze obsługi interesanta oraz w skrzynce podawczej ustawionej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ul. Sienkiewicza.

2. Nie wydaje się potwierdzenia złożenia podania pozostawionego w skrzynce podawczej.

§ 4. 1. Kasa w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie jest czynna:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8 do godz. 14,
 • we wtorki od godz. 9:30 do godz. 16.

2. Wpłat można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Banku PKO BP i Agencji Banku PKO BP w Wasilkowie ul. Polna 2/5 na rachunki bankowe:

 • 45 1020 1332 0000 1502 1249 3807 - podatki, opłata skarbowa, inne opłaty,

 • 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797 - opłata za udostępnianie danych osobowych,

 • 40 1020 1332 0000 1802 1249 4235 - gospodarka odpadami.

 

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:30

 wtorek

 9:00 – 17:00

   

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności i Sprawach dotyczących dzaiałalności gospodarczej:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:15

 wtorek

 9:00 – 16:45

Zgłoszenia zgonów w dni wolne od pracy: tj. w soboty tylko pod nr tel. 664 913 356 lub  530 453 456 w godzinach od 9.00 do 14.00

  

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:

Burmistrz Wasilkowa:

Adrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza:

Dominika Jocz

Sekretarz:

Zbigniew Tochwin

Skarbnik:

Joanna Kunikowska

kierownik BGGN:

Piotr Kruszewski

Inspektor Ochrony Danych

 

W sprawach skarg i wniosków :

 • Burmistrz Wasilkowa, Adrian Łuckiewicz przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Aleksander Zalejski przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 10.45 do 11.45, a w tygodniu, w którym odbywa się sesja również w dniu sesji - godzinę przed sesją  -  pokój nr 9 (I piętro ).