Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

 

Wasilków, 01.03.2018 r.

BGGN.271.03.2018.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 661 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski S.C.

adres siedziby: 15-161 Białystok, ul. Odrzańska 16,

cena (wraz z podatkiem VAT): 1 040 183,78 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: powyżej 9 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Hydros Plus Tomasz Kulesza

adres siedziby: 16-002 Dobrzyniewo Duże, Bohdan 25A,

cena (wraz z podatkiem VAT): 579 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 37 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 975 330,64 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 10 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Ukasz” Łukasz Grygiencz

adres siedziby: 16-030 Supraśl, Karakule, ul. Bagnowska 4,

cena (wraz z podatkiem VAT): 494 964,42 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 17 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

5)  Wykonawca: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka

adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 579 017,97 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 16 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

6)  Wykonawca: BBGM Gryko Kamila

adres siedziby: 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B,

cena (wraz z podatkiem VAT): 1 003 084,86 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 15 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

7)  Wykonawca: Aks-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek

adres siedziby: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305,

cena (wraz z podatkiem VAT): 757 734,58 zł,

termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.,

długość gwarancji: 3 lata,

doświadczenie kierownika budowy: powyżej 9 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 1 marzec 2018 13:24

Zmodyfikowana: 1 marzec 2018 13:24