Przetarg nieograniczony na budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiajacy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodana: 4 marzec 2020 09:14

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2020 11:53