Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kategorii IV

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w kategorii IV prowadzone jest na stronie postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2a2c0670-03ea-4e6e-bcb7-803e2ca76b7c

Znak sprawy OSO.271.16.2021.MS

Dodana: 14 październik 2021 13:46

Zmodyfikowana: 14 październik 2021 13:48