Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 prowadzone jest przez Gminę Wasilków pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bddff14b-16da-46a3-973d-403497c6974f

Dodana: 10 wrzesień 2021 09:36

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2021 09:36