Zapytanie ofertowe-Usługa transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków, w formie sprzedaży biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do/ze szkół na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.” Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować według wzoru : Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków i opisać „Oferta usługi transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.” Niewłaściwe oznaczenie koperty może spowodować odrzucenie oferty. VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2019 r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków, w formie sprzedaży biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do/ze szkół na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować według wzoru :

Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

i opisać

Oferta usługi transportu uczniów na terenie Gminy Wasilków w roku szkolnym 2019/2020.

Niewłaściwe oznaczenie koperty może spowodować odrzucenie oferty.


VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2019 r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze.

Dodana: 26 czerwiec 2019 12:31

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2019 14:33