Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI z kompleksową usługą dostępu do internetu

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert na "Dostawę i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowego Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu" w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2019 (wtorek) o godz. 11:00.

Dodana: 29 listopad 2019 10:54

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2019 10:14