W Y K A Z działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

W Y K A Z

działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Położenie miejscowość

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania

Forma dzierżawy

Czynsz roczny w zł.

490/1

810/4

844/2

850/2

893/1

960

1124

1126

1149/1

1589

6101

0,9026

1,7411

0,6770

0,4207

1,0700

0,3833

0,8667

1,0994

1,3526

3,5104

0,5469

57165/6

57165/6

57165/6

57165/6

57165/6

57165/6

57165/6

57165/6

57165/6

55901/4

55316/6

Wasilków

brak planu

bez przetargu

361,-

610,-

271,-

168,-

374,-

153,-

347,-

385,-

473,-

1.229,-

219,-

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl.

Wasilków, dnia 11.04.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

Dodana: 13 kwiecień 2016 14:35

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2016 14:42

Lista stron