Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

 

Wasilków, 07.09.2017 r.

BGGN.271.14.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie

wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie

wraz z dokumentacją techniczną

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 236 800,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek,

adres siedziby: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202,

cena (wraz z podatkiem VAT): 256 560,07 zł,

termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Firma Drogowa Gryko Marcin,

adres siedziby: 15-170 Białystok, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A,

cena (wraz z podatkiem VAT): 300 406,96 zł,

termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 3 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka

adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 228 017,40 zł,

termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 8 wrzesień 2017 10:57

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 10:57