Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie

 

Wasilków, 22.09.2017 r.

BGGN.271.15.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 120 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.,

adres siedziby: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12,

cena (wraz z podatkiem VAT): 152 520,00 zł,

termin wykonania zamówienia: do 15.11.2017 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński,

adres siedziby: 15-437 Białystok, ul. dr Ireny Białówny 9/6,

cena (wraz z podatkiem VAT): 119 925,00 zł,

termin wykonania zamówienia: do 15.12.2017 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 22 wrzesień 2017 14:41

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2017 14:41