Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

 

Wasilków, 28.08.2017 r.

BGGN.271.13.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 250 000,00 zł,

II) firma oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: „Bud-Ogród” Jacek Marczyński,

adres siedziby: 17-132 Wyszki, Strabla, ul. Kolejowa 8,

cena (wraz z podatkiem VAT): 460 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 29 sierpień 2017 15:08

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2017 15:08