Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie (2 etaty)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczenia wychowawczego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie (2 etaty) zostały wybrane:

- Pani Wioleta Skorulska zam. Czarna Białostocka

- Pani Marta Tokarewicz zam. Białystok.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, swoją kandydaturę do pracy na w/w stanowisku zgłosiło 10 osób.

Spośród złożonych ofert 6 osób spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 11.05.2017 r. stawiło się 5 kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru zostały wyłonione kandydatury Pani Wiolety Skorulskiej i Pani Marty Tokarewicz, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Skorulska i Pani Tokarewicz wykazały się największą wiedzą i predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta ds. świadczenia wychowawczego.

 

Wasilków, 12.05.2017 r.

 

 

Irena Godlewska

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wasilkowie

 

Dodana: 12 maj 2017 12:01

Zmodyfikowana: 12 maj 2017 12:01