Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami

                                                Wasilków, 29.09.2023 r.

  K.2110.6.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. opłaty za gospodarowanie odpadami

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Marta Nazaruk, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadami, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęły dwie oferty.

Jedna z ofert nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono jedną kandydatkę.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Marta Nazaruk posiada  odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

                                                                                                     Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                       Adrian Łuckiewicz

Dodana: 2 październik 2023 13:40

Zmodyfikowana: 16 luty 2024 15:19