Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg

                        Wasilków, 31.01.2024 r.

K.2110.1.2024.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Magdalena Mościcka, zam. Zaścianki.    

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły dwie oferty.

Obie oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Magdalena Mościcka posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

                                                                                                       Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                        Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 7 luty 2024 15:33

Zmodyfikowana: 7 luty 2024 15:33