Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

                        Wasilków, 22.02.2023 r.

K.2110.2.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

Kierownika Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Zbigniew Tochwin, zam. Sokółka.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęła jedna oferta.

Złożona oferta spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono kandydata.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Zbigniew Tochwin posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                           Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                              Adrian Łuckiewicz

Dodana: 16 marzec 2023 17:01

Zmodyfikowana: 16 marzec 2023 17:01