Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców

            Wasilków, 17.01.2024 r.

K.2110.8.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Niedźwiedź, zam. Wasilków.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęło pięć ofert.

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono pięć kandydatek.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Katarzyna Niedźwiedź posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

  

                                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                        Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 26 styczeń 2024 15:59

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2024 15:59