Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

                        Wasilków, 08.03.2024 r.

K.2110.3.2024.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. planowania przestrzennego

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony  Pan Krzysztof Sarna, zam. Wasilków.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły trzy oferty.
Jedna z ofert nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Krzysztof Sarna posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                        Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 11 marzec 2024 16:10

Zmodyfikowana: 11 marzec 2024 16:10