Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej

                         Wasilków, 09.08.2023 r.

K.2110.5.2023.KS

 

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ds. komunikacji społecznej

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Magdalena Malinowska, zam. Wasilków.

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły cztery oferty.

Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Magdalena Malinowska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

                                                                                  

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

                                                                                  

 

Dodana: 10 sierpień 2023 15:46

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2023 15:46