Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

            Wasilków, 22.02.2023 r.

K.2110.3.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym

URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Anna Sadowska, zam. Zaścianki.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, wpłynęła jedna oferta.

Złożona oferta spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono kandydatkę.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Anna Sadowska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                           Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                              Adrian Łuckiewicz

Dodana: 16 marzec 2023 17:06

Zmodyfikowana: 16 marzec 2023 17:06