Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

                                    Wasilków, 08.03.2024 r.

K.2110.2.2024.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. wymiaru podatków i opłat

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Małgorzata Muszyńska, zam. Dąbrówki.    

 

 

UZASADNIENIE

 

          W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wpłynęły cztery oferty.
Jedna z ofert nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

        W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Małgorzata Muszyńska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na danym stanowisku pracy.

 

                                                                                                   Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 11 marzec 2024 16:07

Zmodyfikowana: 11 marzec 2024 16:07