Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

               Wasilków, dnia 16.03.2018 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, że w wyniku naboru nie został zatrudniony żaden kandydat. W związku z tym nabór zostanie ogłoszony ponownie.

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło dziesięciu kandydatów.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniło pięć ofert. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono pięciu kandydatów. Jeden kandydat nie stawił się na rozmowę.

W wyniku przeprowadzonego naboru uznano, że żaden kandydat  nie spełnił oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

 

Dodana: 16 marzec 2018 14:50

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 14:56