Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy

   Wasilków, dnia 28.02.2019 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Elżbieta Zaleska, zam. Białystok.    

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, złożono dwie oferty.

Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Elżbieta Zaleska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

                          

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Adrian Łuckiewicz

Dodana: 28 luty 2019 10:11

Zmodyfikowana: 28 luty 2019 10:11