Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

   Wasilków, dnia 12.04.2018 r.

 

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

zamówień publicznych

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, że w wyniku naboru nie został zatrudniony żaden kandydat. W związku z tym nabór zostanie ogłoszony ponownie.

 

 UZASADNIENIE

 

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło pięciu kandydatów.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniły trzy oferty. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono dwóch kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru uznano, że żaden kandydat  nie spełnił oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 12 kwiecień 2018 16:00

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2018 16:00