Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza

                                      Wasilków, dnia 22.01.2019 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

                        Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Małgorzata Gil, zam. Stanisławowo.    

 

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu burmistrza, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, złożono szesnaście ofert.

 

Dziesięć ofert nie spełniło wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, zaproszono sześć kandydatek.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Małgorzata Gil posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 22 styczeń 2019 16:34

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2019 16:34