Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum

                           Wasilków, dnia 21.11.2018 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. archiwum

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Elżbieta Halina Hukałowicz, zam. Wasilków.    

 

 UZASADNIENIE

 

                 W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. archiwum, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło siedmiu kandydatów.

                   Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiło się sześć kandydatek.

                   W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Elżbieta Halina Hukałowicz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 22 listopad 2018 15:36

Zmodyfikowana: 22 listopad 2018 15:36