Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy

               Wasilków, dnia 07.01.2019 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

                        Informuję, że w wyniku naboru nie został zatrudniony żaden kandydat.

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze pozyskiwania funduszy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło trzech kandydatów.

Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono jedną kandydatkę.

W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata na wyżej wymienione stanowisko.

  

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 9 styczeń 2019 14:53

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2019 14:53