Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - informatyka

               Wasilków, dnia 25.02.2019 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze – informatyka  

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, że w wyniku naboru nie wyłoniono kandydata.

 

 

UZASADNIENIE

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – informatyka, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, swoją ofertę złożyło dwóch kandydatów.

Jedna z ofert nie spełniła wymogów niezbędnych określonych w pkt I ogłoszenia o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono jednego kandydata.

W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata.

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 26 luty 2019 09:09

Zmodyfikowana: 26 luty 2019 09:09