Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

               Wasilków, dnia 15.12.2017 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Dyrektora

MIEJSKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W WASILKOWIE

 

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na ww. stanowisko wpłynęło pięć ofert.

Komisja konkursowa dokonała analizy dokumentów złożonych przez kandydatów
i stwierdziła, że żadna oferta nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
o konkursie.

W związku z powyższym konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

 

                                                           

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                     Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 15 grudzień 2017 15:26

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2017 16:08