Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 14.00

w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7

,odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Temat posiedzenia:

  1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie za rok 2015.

  2. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji

Rafał Czaplejewicz

Dodana: 15 styczeń 2016 15:46

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2016 16:05