Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2017 roku o godzinie 16.00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 23 stycznia 2017 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych za 2016 rok, plan
    i zamierzenia na 2017 rok.
  2. Organizacja ferii zimowych na terenie gminy.
  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok.
  4. Analiza propozycji wdrożenia reformy systemu oświaty.
  5. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 16 styczeń 2017 15:44

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2017 15:44