Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 22 listopada 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

 

                          Dominika Jocz

Dodana: 16 listopad 2016 13:17

Zmodyfikowana: 16 listopad 2016 13:17