Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 20 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 20 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2017 rok.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                              Mirosława Jadwiga Bezdziel

 

Dodana: 14 grudzień 2016 08:11

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2016 08:11