Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 24 października 2016 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 24 października 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Wizytacja jednostki organizacyjnej.

  2. Wykonanie budżetu gminy w działach „Oświata i Wychowanie, Ochrona Zdrowia, Pomoc Społeczna, Edukacja Opieka Wychowawcza, Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna i Sport” za I półrocze 2016 roku.

  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wasilków
    w roku szkolnym 2015/2016.

  4. Ocena działalności MOPS, MOAK, Biblioteka w zakresie spraw dotyczących działalności komisji za I półrocze 2016 roku.

  5. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  6. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 18 październik 2016 15:54

Zmodyfikowana: 18 październik 2016 15:54