Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 21 listopada 2016 roku o godzinie 16.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 21 listopada 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Zapoznanie się z budżetem gminy na 2017 rok.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  3. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                              Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 16 listopad 2016 13:13

Zmodyfikowana: 16 listopad 2016 13:13