Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 14.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

               Informuję, iż w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

 

Temat posiedzenia:

 

  1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok. Analiza opinii i wniosków złożonych przez pozostałe Komisje Rady.
  2. Sprawy różne.
  3. Przeprowadzenie kontroli w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Rafał Czaplejewicz

 

Dodana: 16 listopad 2016 13:54

Zmodyfikowana: 16 listopad 2016 13:54