Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 stycznia 2017 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                Informuję, iż w dniu 19 stycznia 2017 roku o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Temat posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie za rok 2016.
  2. Analiza przygotowania gminy do zmian w systemie edukacji.
  3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wasilkowa.
  4. Sprawy różne.

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 Przewodniczący Komisji

 

Rafał Czaplejewicz

 

Dodana: 16 styczeń 2017 14:01

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2017 14:01