Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 27 grudnia 2016 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 27 grudnia 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca gminy w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Wojtachowskiej i ul. Polnej w Wasilkowie.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego
    i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2017 rok.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

 

 

   Przewodnicząca Komisji

 

                          Dominika Jocz

Dodana: 15 grudzień 2016 12:15

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2016 12:15