Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 25 października 2016 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 25 października 2016 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Przegląd zrealizowanych inwestycji podlegających gwarancji.

  2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców osiedla Dąbrówki.

  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca Komisji

Dominika Jocz

Dodana: 18 październik 2016 15:56

Zmodyfikowana: 18 październik 2016 15:56