Przetarg nieograniczony na budowę ul. Jesionowej w Wasilkowie

Gmina Wasilków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania:
Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie. Termin otwarcia ofert: 30.05.2019 r. godz. 11:15.

26.06.2019 r.:
Ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Jest ono dostępne na stronie:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/53fd366e-e8cd-4e0d-99ee-8f3d1996ef5a

 

Dodana: 13 maj 2019 15:24

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2019 14:11