Przetarg nieograniczony Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wasilkowie

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wasilkowie", znak OSO.271.10.2020.MS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2020 r. o godz. 11:00.

Dodana: 17 lipiec 2020 10:34

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2020 14:32