BGGN.271.03.2019.SB Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (4)

15.03.2019 r.:
Ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dot. Modernizacji drogi we wsi Woroszyły:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fd61f602-a179-408a-849b-cbb39c454380
Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej w załącznikach.

26.04.2019 r.:
Zamieszczono informację o wyborze oferty - poniżej w załącznikach, jako t03 wyborI.pdf .

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie zamówień publicznych dnia 15.05.2019 r. pod numerem 510094239-N-2019.

Dodana: 15 marzec 2019 11:18

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2019 15:26