Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień SIWZ dot. zamówienia pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

 

Wasilków, 27.02.2018 r.

BGGN.271.04.2018.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień SIWZ

dot. zamówienia pn.

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej

w gminie Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

udzielam wyjaśnień

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej

w gminie Wasilków.

Pytania i odpowiedzi znajdują się w formie elektronicznej w siedmiu załącznikach:

zal1.pdf, zal2.pdf, zal3.pdf, zal4.pdf, zal5.pdf, zal6.pdf i zal7.pdf .

Załączniki w formie elektronicznej znajdują się jako załączniki pod ogłoszeniem na stronie internetowej:

http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/ogloszoneprzetargi/ .

Załączniki w formie papierowej są dostępne w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:

zal1.pdf

zal2.pdf

zal3.pdf

zal4.pdf

zal5.pdf

zal6.pdf

zal7.pdf

 

Dodana: 28 luty 2018 13:46

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 13:46

Lista stron