Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I”

Wasilków, 12.06.2017

BGGN.271.06.2017.SB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I”,

ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Dodana: 12 czerwiec 2017 15:14

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2017 15:14