Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”

Wasilków, 12.06.2017

BGGN.271.05.2017.SB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej

i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości

infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”,

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie zwiększył.

Dodana: 12 czerwiec 2017 15:10

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2017 15:10