Informacja o wyborze oferty dot. prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków

BGGN.7031.4.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa informuje, że w wyniku publicznego zaproszenia złożono następującą ofertę dot. prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków:

  1. Merit-Biuro Audytu Ewa Gawron,

    35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 83,

    cena brutto: 11 990,00 zł.

Oferta spełnia wymagania formalne. Ofertę uznano za najkorzystniejszą.

Wasilków, 25 stycznia 2016 r.

Dodana: 26 styczeń 2016 18:40

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2016 18:40

Lista stron