Informacja o złożonych ofertach i unieważnieniu postępowania dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

Informacja o złożonych ofertach i unieważnieniu postępowania

dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

Urząd Miejski w Wasilkowie informuje, że w wyniku publicznego zaproszenia złożono następujące oferty dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z:

  1. Wykonawca: Geoprofit Michał Gwoździewicz,

    z siedzibą: 40-424 Katowice, ul. Szopienicka 43/42,

    cena (brutto): 7 380,00 zł;

  2. Wykonawca: Geolab Grzegorz Bartnik,

    z siedzibą: 02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 27A lok. 5,

    cena (brutto): 8 302,50 zł.

Ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza planowany koszt ekspertyzy, postanowiono unieważnić postępowanie.

Dodana: 10 luty 2017 09:31

Zmodyfikowana: 10 luty 2017 09:31

Załączniki