Potwierdzenie zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin niebezpiecznych

Rolnicy, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniami po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli wzajemnej zgodności.

Dodana: 4 kwiecień 2017 10:14

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2017 15:28