Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

    Wasilków, 23.10.2023 r.

OŚGO.7021.41.2023.MGO

 

Notatka z przeprowadzonego rozpoznania cenowego

o dokonanie zamówienia na usługę pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków” o wartości szacunkowej poniżej kwoty 50000 zł netto

 

 

  1. W celu udzielenia zamówienia obejmującego usługę polegającą na odbiorze (w tym przygotowaniu do transportu: zebraniu składowanego luzem azbestu, opakowaniu, oznakowaniu, załadunku, oczyszczeniu terenu), transporcie i unieszkodliwianiu składowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków. Szacunkowa ilość do odbioru, transportu i unieszkodliwiania 50 Mg które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W okresie od 13.10.2023 r.. do 20.10.2023 r. rozeznano rynek w formie sondażu internetowego.
  3. Zebrano informację od następujących Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Cena jednostkowa Mg brutto

1.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29

40 – 085 Katowice

34 000,00

36 720,00

734,40

2

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15 – 950 Białystok

25 463,00

27 500,00

550,00

Wybrano Wykonawcę: MPO Spółka z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza cena.

 

 

Z up. Burmistrza

Marta Goralewska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami